Strona główna KIS

Powrót  |  Informacje  |  Władze Oddziału  |  Składki  |  Strona główna PTI 

Siedziba Oddziału Łódzkiego PTI:

ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 ŁódĽ

Nr rachunku bankowego

18 1090 1056 0000 0001 1121 2161

bank BZ WBK, ODDZIAŁ ŁÓDZKI PTI

Składka członkowska wynosi 80 zł

Składka studencka 20 zł

Składka emerytów i rencistów 20 zł

Wpisowe (płatne jednorazowo, razem z pierwsz± składk±)
jest równe 20zł dla wszystkich

Składka studencka przysługuje studentom I, II i III stopnia studiów.PTI logoPowrót   |  Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej