Strona główna KIS

Powrót  |  Informacje  |  Władze Oddziału  |  Składki  |  Strona główna PTI 

Władze Oddziału Łódzkiego PTI (kadencja 2020-2023):

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTI:

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski - Prezes

dr hab. inż. Robert Banasiak - Wiceprezes

prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński - Wiceprezes

Beata Ostrowska - Wiceprezes

dr hab. inż. Andrzej Romanowski - Wiceprezes

dr inż. Jacek Nowakowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTI:

dr inż. Dominika Lisiak-Felicka - Przewodnicząca

Mirosław Dratwiński - Sekretarz

dr hab. inż. Jacek Kucharski

Sąd Koleżeński Oddziału Łódzkiego PTI:

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło - Przewodnicząca

Robert Ostrowski

Tomasz Pawlicki

Władze Oddziału Łódzkiego PTI (kadencja 2015-2018 uwaga, kadencja skrócona w związku ze zmianami w statucie do 2017r.):

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTI:

Andrzej Romanowski - Prezes

Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński - Wiceprezes

Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski - Wiceprezes

Beata Ostrowska - Wiceprezes

Zdzisław Łuczak

Małgorzata Zwolińska

Jacek Nowakowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTI:

Dominika Lisiak-Felicka

Piotr Korbel

Jacek Kucharski

Robert Ostrowski

Sąd Koleżeński Oddziału Łódzkiego PTI:

Lidia Jackowska-Strumiłło

Tomasz Pawlicki

Mirosław Dratwiński

Krzysztof Lichy

Władze Oddziału Łódzkiego PTI (kadencja 2012-2015):

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTI:

Andrzej Romanowski - Prezes

Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński - Wiceprezes

Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski - Wiceprezes

Beata Ostrowska

Zdzisław Łuczak

Dominika Lisiak Felicka - Sekretarz

Radosław Wajman - Skarbnik

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTI:

Robert Ostrowski

Łukasz Sturgulewki - Sekretarz

Małgorzata Zwolińska

Sąd Koleżeński Oddziału Łódzkiego PTI:

Tomasz Pawlicki - Przewodniczący

Krzysztof Grudzień - Sekretarz

Krzysztof Lichy

PTI logo

Siedziba Oddziału Łódzkiego PTI

Instytut Informatyki Stosowanej
Politechniki Łódzkiej

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódz

Tel: (+48) 42 631-27-50

Fax: (+48) 42 631-27-55Powrót   |  Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej