Strona główna KIS

Powrót  |  Informacje  |  Władze Oddziału  |  Składki  |  Strona główna PTI 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie zapraszam wszystkich Członków Koła Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
na Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego, które odbędzie się
18 września 2006 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 (1-szy termin), 12:15 (2-gi termin)
w Sali Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
przy ul. Stefanowskiego 18/22.

Program zebrania:

  • Powitanie i przedstawienie planów działalności Oddziału Łódzkiego -Przewodniczący Koła Łódzkiego PTI  kol. Dominik Sankowski.
  • Wystąpienie Prezesa PTI kol. Andrzeja Marciniaka.
  • Wystąpienie Wiceprezesa PTI ds. kontaktów zewnętrznych kol. Wiesława Paluszyńskiego.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
  • Wybór Prezesa Oddziału PTI i Zarządu Oddziału.
  • Wybór Sądu Koleżeńskiego Oddziału (3-5 osób).
  • Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału (3-5 osób).
  • Dyskusja i wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania w pomieszczeniach Katedry Informatyki Stosowanej przewiduje się na godz. 13:45.

Tutaj znajduje się mapka lokalizaji budynku Wydziału EEIiA.

Serdecznie zapraszam,

Przewodniczący Łódzkiego Koła PTI

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Łódź, dnia 4 września 2006

 Powrót   |  Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej