Strona główna KIS

Powrót  |  Informacje  |  Władze Oddziału  |  Składki  |  Strona główna PTI 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie dziękuję wszystkim przybyłym Członkom Łódzkiego Oddziału PTI za liczne uczestnictwo
na Pierszym (historyczne) Walnym Zgromadzeniu Oddziału Łódzkiego, które odbyło się
w poniedziałek, 18 września 2006 r.

Na zebraniu powolano Władze Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

Pierwszym Prezesem zostal wybrany dotychczasowy Przewodniczący Koła Łódzkiego PTI - prof. Dominik Sankowski.

Na zebraniu gosciliśmy z ramienia władz Towarzystwa: Prezesa PTI Andrzeja Marciniaka oraz Wiceprezesa Wiesława Paluszyńskiego. Serdecznie dziękujemy im za obecność, ciepłe słowa i solidną dawkę inspiracji do działania.

W imieniu władz Oddziału,

Andrzej Romanowski

Łódź, dnia 18 września 2006 Powrót   |  Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej